رفع مشکل فرآیندهای دارای خطا

رفع مشکل فرآیندهای دارای خطا

سازمانی با نمایندگی های مختلف در سراسر کشور در نظر بگیرید. هر نمایندگی سرورهای مختص خودش را دارد .فرآیندهایی ایجاد شده اند که با تمامی این نمایندگی ها  و سرورها ارتباط دارند و روزانه تعداد زیادی گردش کار اجرا می شود.اگر به هر دلیلی ارتباط اینترنت هر یکی از این نمایندگی ها که در شهرهای…

تنظیمات واگذاری وظایف

تنظیمات واگذاری وظایف

در اکثر سازمان ها افرادی با مسئولیت های سیستمی زیاد وجود دارند که عدم حضورشون وقتی که به مرخصی و یا ماموریت به سر می برند  بسیار محسوس میشود . در این زمان ها تسک هایی با فرصت انجام کم به کارتابل این اشخاص وارد شده اند و باید تعیین تکلیف گردند که دغدغه خیلی…

واگذاری وظایف کاربر

واگذاری وظایف کاربر به شخص جایگزین

 کارکنان در سازمان ها جا به جا می شوند یا با آنها قطع همکاری می شود. در این موارد وظایف منتقل شده به آنها دچار مشکل می شود. در این مقاله واگذاری وظایف کاربر به شخص جایگزین توضیح داده می شود. کاربرانی که نقش های کلیدی در سیستم های مبتنی بر شیرپوینت دارند به طبع…