دوره اول: راه اندازی فارم شیرپوینت و کاربری حرفه ای سایت ها

تخصص:
کارشناس شیرپوینت

مدت زمان:
۲۴  ساعت

روش برگزاری:
کارگاهی، عملی

توضیحات دوره 

دوره تخصصی “راه اندازی فارم شیرپوینت، مدیریت و کاربری حرفه ای سایت ها” مهمترین و اولین قدم پس از شناسایی شیرپوینت به منظور استفاده در هر سازمان است. در این دوره کارآموزان به منظور راه اندازی توسعه پذیر و پایدار شیرپوینت به شناسایی معماری فیزیکی پرداخته و سرور فارم شیرپوینت را از لحاظ سخت افزاری می شناسند. با انواع توپولوژی های نصب سرور فارم آشنا شده و نصب شیرپوینت را تجربه می کنند. پس از طی مراحل نصب اولیه فارم، راه اندازی سرویس های اصلی همچون Search و UPS را می آموزند و پس از آن معماری منطقی و معماری اطلاعات در شیرپوینت را آموخته و برای آموزش مدیریت و کاربری حرفه ای مجموعه سایت ها آماده می شوند. در این بخش با یک سایت شیرپوینتی و انواع راهکارها و ابزارهای موجود در آن در جهت نگه داری اطلاعات و مدیریت سایت کار می کنند. همچنین یاد میگیرند به کمک ابزارهای تعامل گروهی و شبکه اجتماعی، به همراه یک تیم در مجموعه سایت های شیرپوینت کار کند و به تولید محتوا و دانش سازمان کمک کنند و در بخش آخر می آموزند یک ساختار مدیریت محتوا در شیرپوینت را چگونه تولید و نگه داری کنند. پس از این دوره کارآموز یک “کارشناس شیرپوینت” خواهد بود. اولین تخصص از تخصص های ششگانه تیم شیرپوینت در سازمان.

پس از این دوره

 • دانشجو درک صحیحی از هدف شیرپوینت در سازمان و ساختار فیزیکی و منطقی آن خواهد داشت.
 • او می تواند سرور فارم شیرپوینت را نصب و راه اندازی کند و سرویس های اصلی آن را در دسترس سایت ها قرار دهد.
 • او می تواند با یک سایت شیرپوینتی کار کند و از انواع راهکارها و ابزارهای موجود در آن در جهت نگه داری اطلاعات و مدیریت سایت استفاده کند.
 • او می تواند به کمک ابزارهای تعامل گروهی و شبکه اجتماعی، به همراه یک تیم در مجموعه سایت های شیرپوینت کار کند و به تولید محتوا و دانش سازمان کمک کند.
 • او می تواند یک ساختار مدیریت محتوا در شیرپوینت را تولید و نگه داری کند.

مطالب و زمانبندی

بخش اول: معرفی شیرپوینت

 • ۳۰ دقیقه
 • نقش شیرپوینت در سازمان
 • ابزارها و تکنولوژی های موجود در شیرپوینت

بخش دوم: نصب و راه اندازی سرور فارم شیرپوینت

 • ۷ ساعت و ۳۰ دقیقه
 • نقش ها و معماری فیزیکی فارم شیرپوینت
 • نصب و راه اندازی سرور ها
 • راه اندازی سرویس های پایه
 • MMS
 • UPS
 • Search
 • شناسایی معماری منطقی در شیرپوینت
 • Web Application
 • Site Collection
 • Top Level Site
 • Sub Site
 • List / Library

بخش سوم: معرفی و روش کار با سایت های شیرپوینت

 • ۷ ساعت و ۳۰ دقیقه
 • معرفی سایت تیمی: بخش های اصلی سایت و صفحه اول
 • معرفی و روش کار با ابزارهای نگه داری و ذخیره اطلاعات در شیرپوینت
 • شناسایی وجوه مختلف یک لیست اطلاعاتی
 • معرفی و روش کار با انواع لیست و ستون
 • شناسایی وجوه مختلف یک مخزن اسناد و فایل
 • معرفی و روش کار با انواع مخزن اسناد
 • معرفی و روش کار با انواع صفحه در شیرپوینت
 • معرفی و روش کار با انواع وب پارت در شیرپوینت
 • معرفی انواع سایت ها در شیرپوینت
 • Blog
 • Community
 • Project

بخش چهارم: معرفی و روش کار با شبکه اجتماعی

 • ۳۰ دقیقه
 • One Drive
 • Profile
 • News Feed
 • Sites

بخش پنجم: معرفی و روش مدیریت یک مجموعه سایت در شیرپوینت

 • ۲ ساعت
 • تغییرات ظاهری سایت
 • تنظیمات منطقه ای و زبان
 • انواع امکانات در سایت و مجموعه سایت Features
 • فعال کردن Publishing Infrastructure
 • Navigation Settings
 • دیگر بخش های تنظیمات سایت
 • Recycle Bin
 • Alerts
 • سیاست های نگه داری سایت
 • تنظیمات جستجو

بخش ششم: معرفی و روش کار با انواع گروه ها و سطوح دسترسی در شیرپوینت

 • ۲ ساعت
 • ساختار احراز هویت در شیرپوینت
 • ابزارها و روش های مدیریت سطوح دسترسی
 • ارث بری و دسترسی یکتا

بخش هفتم: معرفی و روش کار با ساختار مدیریت محتوا در شیرپوینت

 • ۴ ساعت
 • ستون های سایت
 • انواع محتوا در شیرپوینت
 • سیاست گذاری مدیریت اطلاعات در شیرپوینت
 • رکورد کردن فایل ها – Record Declaration
 • بازرسی نوع محتوا - Auditing
 • بازنشستگی نوع محتوا – Retention
 • معرفی و روش کار با سایت مرکز اسناد
 • معرفی و روش کار با سایت مرکز بایگانی اسناد

تجهیزات مورد نیاز

 • کلاینت ها و سرور ها در یک شبکه
 • دامین، اکانت های کاربران و سرویس ها
 • ۳ سرور برای نصب شیرپوینت
 • نرم افزارهای مورد نیاز برای نصب شیرپوینت
 • حداقل یک کلاینت برای ۲ دانشجو
 • ویدئو پروژکتور
 • تخته سفید و ماژیک
 • نرم افزار ضبط صدا و تصویر بر روی کلاینت مدرس
 • ویندوز و مرور گر و مجموعه آفیس بروز برای کلاینت ها

پیش نیاز:

دانش و مهارت نسبی کار با ویندوز، اینترنت، مجموعه آفیس

 

پایان دوره و اعتبار نامه:

انجام تمرین های حین برگزاری

نمره ۷۵% از امتحان پایان دوره

نمره ۷۵% از تحویل پروژه پایانی