سمینار معرفی شیرپوینت


سمینار تخصصی “معرفی شیرپوینت و تبیین نقش زیرساخت های نرم افزاری در مدیریت اطلاعات و ارتباطات سازمانی”

سمینار تخصصی “معرفی شیرپوینت و تبیین نقش زیرساخت های نرم افزاری در مدیریت اطلاعات و ارتباطات سازمانی” مخاطبین مشخصی دارد. اصلی ترین آنها نماینده هیئت مدیره، و مدیران ارشد و میانی هستند که به عنوان نماینده و صاحبان سازمان و مجری برنامه هایی که در راستای اهداف کلان سازمان قرار دارد باید با شیرپوینت – زیرساخت نرم افزاری ارتباطات و اطلاعات – با عنوان نبض اصلی جریان کاری و بهره‌وری روزافزون سازمانی آشنا شوند و از نحوه عملکرد و سرویس دهی زیرساخت؛ بهبود و تسریع اجرای برنامه های کاری در ارتباط اعضا و در دسترس بودن آسان و همیشه ی اطلاعات اطمینان حاصل کنند. از طرفی از نکات بسیار مهمی در پیاده سازی تدریجی این زیرساخت و روند بلوغ و رشد آن در سازمان آگاه می شوند که آنان را به پشتیبان اصلی پیاده سازی این زیرساخت نرم افزاری در سازمان بدل خواهد کرد. دیگر مخاطبان این سمینار مدیران و اعضای تیم ICT، برنامه ریزی، و سیستم ها و روش ها هستند که در پیاده سازی سازمانی شیرپوینت نقش خواهند داشت. این سمینار چهار ساعته، به عنوان گام اول در شناسایی شیرپوینت در سازمان برگزار می گردد.

توضیحات بیشتر در چیستی شیرپوینت و روش پیاده سازی آن را در دو مقاله ای که در ادامه آمده است مطالعه کنید:

شیرپوینت چیست؟

پیاده سازی موفق شیرپوینت در سازمان