فیلم های آموزشی شیرپوینت

مین رول در شیرپوینت

در این ویدیو به معرفی انواع مین رول ها در شیرپوینت 2016 میپردازیم. با یادگیری مین رول ها میتوانیم یک دید کلی از انواع سرور های شیرپوینت و نقش آن ها در فارم خود بدست بیاوریم که با رعایت آن ها میتوانیم بالاترین و بهترین بازدهی را نسبت به سخت افزار در دسترس از فارم خود داشته باشیم.

مفاهیم مدیریت شیرپوینت

در این آموزش سه دقیقه ای به نحوه ی ساخت Web Application ها و انواع مختلفی از آن که بودنشان در فارم شیرپوینت ما ضروری است و نحوه ی کارایی هر یک میپردازیم. همچنین به مواردی برای مدیریت Site Collection ها در زمانی که فارم ما در حال رشد و بزرگ شدن است میپردازیم.

نصب sharepoint 2016 -نصب sql 2016

پس از آشنایی کامل با انواع مین رول ها در فارم شیرپوینت، در این ویدیو به بخش اول از نصب فارم شیرپوینت میپردازیم. در این ویدیو آموزشی به نصب مرحله به مرحله ی SQL شیرپوینت میپردازیم.

نصب sharepoint 2016 -نصب sharepoint server

در ویدیئو های گذشته به انواع مین رول و نصب SQL پرداخته شد، در این ویدئو به مرحله دوم از نصب شیرپوینت 2016 به صورت مرحله به مرحله میپردازیم.