بسته های آموزش شیرپوینت سازمانی

بسته های آموزش شیرپوینت سازمانی صرفا جهت انتقال دانش فنی طراحی نشده اند، همیشه دغدغه بسیاری از سازمانها این است که توسط کارشناسان تحت قرارداد و یا استخدام خود، شیرپوینت و نرم افزارهای تحت این پلتفرم قدرتمند را تولید و پشتیبانی نمایند. حتی در بسیاری از متون و دستورالعملهای مایکروسافت، به این موضوع اشاره شده است که بهترین نوع پیاده سازی توسط کارمندان و کارشناسان داخل سازمان میباشد. برای مطالعه بیشتر در این زمینه لطفا به حاکمیت شیرپوینت مراجعه فرمایید.

آموزش سازمانی شیرپوینت

جهت ثبت درخواست دوره علاوه بر تماس تلفنی میتوانید جهت تسهیل در فرایند از فرم زیر استفاده نمایید