ساخت سایت کالکشن تجمیعی

ساخت سایت کالکشن تجمیعی

چگونه تعداد زیادی سایت کلکشن همراه با مسیر و دیتابیس مشخص ایجاد کنیم ؟ در فارم های بزرگ شیرپوینت، گاها نیاز به ساخت سایت کالکشن های متفاوت به منظور جلوگیری از بزرگ شدن یک دیتابیس، داریم. برای ساخت تعداد زیادی سایت کالکشن می توان به دو طریق زیر اقدام کرد: از طریق CA اقدام کنیم…

انتقال فایل شیرینگ

انتقال فایل شیرینگ

چگونه فولدر شیر سازمان را به صورت بهینه بر روی زیر سایت های شیرپوینت سازمان قرار دهیم؟ یکی از امکانات شیرپوینت سازمانی استفاده از فضای ابری و یا یک  اشتراک یک فولدر برای افراد، گروه های کاری و دپارتمانهای مختلف سازمان می باشد که پس از ایجاد سایت های اختصاصی برای هر یک، می توانید…

انتقال فایلها و فلدرها به شیرپوینت

انتقال فایلها و فلدرها به شیرپوینت

همان طور که میدانید شیرپوینت جزو بهترین سیستمهای اشتراک گذاری فایل در سازمان میباشد. به اینگونه سرویسها file server هم گفته میشود. قصد داریم تا در این مقاله روش انتقال فایلها و فلدرها به شیرپوینت را آموزش دهیم. یکی از امکانات شیرپوینت سازمانی استفاده از فضای ابری و یا یک اشتراک یک فولدر برای افراد،…