به روز رسانی اکتیودایرکتوری در نینتکس – آموزش Update AD

LDAP مخفف عبارت Low weight Directory Access Protocol و به مفهوم پروتکلی برای دسترسی به اکتیو دایرکتوری می باشد. در واقع این پروتکل  به منظور دسترسی به سرویس های اکتیودایرکتوری مورد استفاده قرار می گیرد. ما قصد داریم تا در این مقاله آموزش نحوه به روز رسانی اکتیودایرکتوری در نینتکس به حضورتان بیان کنیم.

یکی از مواردی که می توان با استفاده از LDAP مرتفع نمود، اعمال تغییرات اکتیو دایرکتوری در نینکتس است. به طور مثال می توان اطلاعات تماس یا آدرس افراد در اکتیو دایرکتوری را با استفاده از این پروتکل که بعنوان یک واسط در نظر گرفته می شود، ویرایش کرد.

این اقدام در شیرپوینت 2013 از طریق User Profile Synchronization قابل انجام بود ولی در نسخه های بالاتر، بدلیل حذف شدن User Profile، پیشنهاد می شود این اقدام از طریق فرایند و با استفاده از Nintex صورت پذیرد.

برای این منظور پس از ایجاد یک لیست که حاوی نام کاربری است، یک Workflow ایجاد می کنیم. در داخل Workflow یاد شده، اکشن Update AD User  را اضافه می کنیم.

با استفاده از این اکشن میتوان مشخصات یک کاربر اکتیودایرکتوری در نینکتس تغییر داد.

به شکل زیر:

به روز رسانی اکتیودایرکتوری در نینتکس - آموزش Update AD

به روز رسانی اکتیودایرکتوری در نینتکس – آموزش Update AD

در تنظیمات این اکشن اقدامات زیر را به ترتیب انجام می دهیم.

مرحله اول: در این مرحله باید مسیر مربوط به اکتیو دایرکتوری و در واقع موقعیت قرار گیری کاربر در اکتیو دایرکتوری را مشخص کنیم.

تنظیمات اکتیودایرکتوری در نینتکس

تنظیمات اکتیودایرکتوری در نینتکس

ابتدا بر روی علامت در مقابل فیلد Ldap Path کلیک کنید تا به صفحه ذیل هدایت شوید

ldap اکتیودایرکتوری در نینتکس

ldap اکتیودایرکتوری در نینتکس

همانطور که در تصویر فوق مشاهده می شود، می بایست در ابتدا بر روی عنوان اکتیو کلیک نمود که در این صورت عنوان آن در LDAP Path نمایش داده خواهد شد.

در قسمت Username و Password مشخصات کاربری که به Active Directory  دسترسی دارد را وارد نمائید. و در پایان بر روی دکمه Close کلیک کنید.

مرحله دوم:  انتخاب نمودن کاربری که قصد ویرایش اطلاعات آن را در اکتیو دایرکتوری دارید.

نام اکانت اکتیودایرکتوری در نینتکس

نام اکانت اکتیودایرکتوری در نینتکس

در این مرحله کافی است ستون مورد نظر خود را از ستون های داخل لیست انتخاب نمائید.

مرحله سوم: انتخاب فیلدهای مورد نظر از اکتیو که قصد ویرایش آن را دارید.

نام فیلد اکتیودایکتوری در نینتکس

نام فیلد اکتیودایکتوری در نینتکس

با باز کردن منو، لیستی از ستون های اکتیوی برای شما نمایش داده می شود که با Add نمودن آن می توان اصلاحات لازم را بر روی ان انجام داد.

در زیر لیست فیلدها را مشاهده می کنید:

مشخصات کاربران اکتیودایرکتوری در نینتکس

مشخصات کاربران اکتیودایرکتوری در نینتکس

در ادامه به طور مثال فیلد Postcode/Zip Code را برای انجام تغییرات انتخاب و Add می کنیم.

همانگونه که در تصویر فوق مشاهده می کنید، می توان در فیلد نمایش داده شده، ستون مورد نظر را از لیست انتخاب و در فیلد مورد نظر در اکتیو قرار داد.

در خصوص برخی از آیتم های موجود در لیست فوق باید این نکته را در نظر داشت که برخی از آنها به طور همزمان چند فیلد از اکتیو را ویرایش می کنند. به طور مثال اگر صفت Country ویرایش شود، صفات C ، Co و countryCode نیز به درستی تنظیم خواهند شد.

در صورت انتخاب فیلد Account Options، سه گزینه به شرح شکل زیر به شما نمایش داده می شوند که می بایست گزینه مورد نظر خود را از بین این گزینه ها انتخاب نمائید.

نکته: در صورتی که فیلد مورد نظر را در لیست مشاهده نمی کنید بر روی Other کلیک نموده و Attribute مورد نظر خود را از لیست زیر در آن قرار داده و Add کنید.

Attr LDAP NameAttr Display Name
accountExpires
accountNameHistory
aCSPolicyName
adminCount
adminDescription
adminDisplayName
allowedAttributes
allowedAttributesEffective
allowedChildClasses
allowedChildClassesEffective
altSecurityIdentities
assistantAssistant
badPasswordTime
badPwdCount
bridgeheadServerListBL
cCountry Abbreviation
canonicalName
cnName
coCountry
codePage
commentComment
companyCompany
controlAccessRights
countryCode
createTimeStamp
dBCSPwd
defaultClassStore
departmentDepartment
descriptionDescription
desktopProfile
destinationIndicator
directReportsDirect Reports
displayNameDisplay Name
displayNamePrintable
distinguishedNameX500 Distinguished Name
divisionDivision
dSASignature
dSCorePropagationData
dynamicLDAPServer
employeeIDEmployee ID
extensionName
facsimileTelephoneNumberFax Number
flags
fromEntry
frsComputerReferenceBL
fRSMemberReferenceBL
fSMORoleOwner
garbageCollPeriod
generationQualifierGenerational Suffix
givenNameFirst Name
groupMembershipSAM
groupPriority
groupsToIgnore
homeDirectoryHome Folder
homeDriveHome Drive
homePhoneHome Phone
homePostalAddressHome Address
infoNotes
initialsInitials
instanceType
internationalISDNNumberInternational ISDN Number (Others)
ipPhoneIP Phone Number
isCriticalSystemObject
isDeleted
isPrivilegeHolder
lCity
lastKnownParent
lastLogoff
lastLogon
legacyExchangeDN
lmPwdHistory
localeID
lockoutTime
logonCount
logonHours
logonWorkstation
mailE-Mail Address
managedObjects
managerManager
masteredBy
maxStorage
memberOfGroup Membership
mhsORAddress
middleNameMiddle Name
mobileMobile Number
modifyTimeStamp
mS-DS-ConsistencyChildCount
mS-DS-ConsistencyGuid
mS-DS-CreatorSID
mSMQDigests
mSMQDigestsMig
mSMQSignCertificates
mSMQSignCertificatesMig
msNPAllowDialin
msNPCallingStationID
msNPSavedCallingStationID
msRADIUSCallbackNumber
msRADIUSFramedIPAddress
msRADIUSFramedRoute
msRADIUSServiceType
msRASSavedCallbackNumber
msRASSavedFramedIPAddress
msRASSavedFramedRoute
name
netbootSCPBL
networkAddress
nonSecurityMemberBL
ntPwdHistory
nTSecurityDescriptor
o
objectCategory
objectClass
objectGUID
objectSid
objectVersion
operatorCount
otherFacsimileTelephoneNumberFax Number (Others)
otherHomePhoneHome Phone (Others)
otherIpPhoneIP Phone Number (Others)
otherLoginWorkstations
otherMailboxE-Mail Address (Others)
otherMobileMobile Number (Others)
otherPagerPager Number (Others)
otherTelephonePhone Number (Others)
otherWellKnownObjects
ou
pagerPager Number
partialAttributeDeletionList
partialAttributeSet
personalTitleTitle
physicalDeliveryOfficeNameOffice Location
possibleInferiors
postalAddress
postalCodeZIP/Postal Code
postOfficeBoxPost Office Box
preferredDeliveryMethod
preferredOU
primaryGroupID
primaryInternationalISDNNumberInternational ISDN Number
primaryTelexNumberTelex Number
profilePath
proxiedObjectName
proxyAddresses
pwdLastSet
queryPolicyBL
registeredAddress
replPropertyMetaData
replUpToDateVector
repsFrom
repsTo
revision
rid
sAMAccountNameLogon Name (pre-Windows 2000)
sAMAccountType
scriptPath
sDRightsEffective
securityIdentifier
seeAlso
serverReferenceBL
servicePrincipalName
showInAddressBook
showInAdvancedViewOnly
sIDHistory
siteObjectBL
snLast Name
stState/Province
street
streetAddressStreet Address
subRefs
subSchemaSubEntry
supplementalCredentials
systemFlags
telephoneNumberTelephone Number
teletexTerminalIdentifier
telexNumberTelex Number (Others)
terminalServer
textEncodedORAddress
thumbnailLogo
thumbnailPhoto
titleJob Title
tokenGroups
tokenGroupsGlobalAndUniversal
tokenGroupsNoGCAcceptable
unicodePwd
urlWeb Page Address (Others)
userAccountControl
userCert
userCertificate
userParameters
userPassword
userPrincipalNameLogon Name
userSharedFolder
userSharedFolderOther
userSMIMECertificate
userWorkstationsLogon Workstations
uSNChanged
uSNCreated
uSNDSALastObjRemoved
USNIntersite
uSNLastObjRem
uSNSource
wbemPath
wellKnownObjects
whenChanged
whenCreated
wWWHomePageWeb Page Address
x121Address
20755

برای مشاهده جزئیات بیشتر در خصوص Attributeها،  اینجا را کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *