چک لیست نرم افزار مدیریت پروژه و شناخت محدودیت های پراجکت سرور

در این مطلب قصد داریم به افرادی کمک کنیم که میخواهند یک نرم افزار انتخاب کنند. نرم افزاری که با آن بتوان مدیریت پروژه انجام داد. طبیعتا مدیریت پروژه و نرم افزاری که بتواند از پس این کار بسیار مهم بیر بیاید بسیار کار دشوار و پیچیده ایست. چک لیست نرم افزار مدیریت پروژه زیر را از چند منبع گرد آوری کردیم تا بتواند به شما در انتخاب نرم افزار و همچنین خرید آن کمک نماید. لازم به ذکر است که صرفا نرم افزار شیرپوینت را در این لیست بررسی شده است و میتوانید محدودیت های نرم افزار کنترل پروژه مایکروسافت یا همان پراجکت سرور را در آن بررسی نمایید.

Featureامکانات
Task Managementمدیریت وظیفyes
Issue Trackingمدیریت اشکالاتyes
Main Functionalityامکانات پایه
Customizationقابلیت تغییر و ویرایشyes
Notificationsارسال پیامyes
Project managementمدیریت پروژه
Calendarتقویمyes
Gate Review Processفرایند بررسی اتمام پروژهyes
Project Portfolio Managementمدیریت پورتفلیوno
Risk/Benefit Analyzerمدیریت ریسکها و سودمندی هاno
Supports Multiple Projectsپشتیبانی از چندین پروژهyes
Interactive Gantt Chartsگانت چارت واکنش گراyes
Project TemplatesProject Templatesyes
Schedulingمدیریت زمانyes
Agile Project managementمدیریت پروژه های Agile
Burndown Chartsنمودار Burndownyes
Task Managementمدیریت وظایف
Add Recurring Tasksاضافه کردن وظایف تکرار شوندهyes
Assign Stakeholdersاختصاص گروه های کاریyes
Group Tasks by Projectsدسته بنده وظایف در پروژهyes
To-Do Listکارتابل وظایف شخصیyes
Set Prioritiesاولویت بندی وظایفyes
Task Historyتاریخچه ی وظایفyes
Collaborationامکانات همکاری و ارتباط
Create Teams/Groupsایجاد تیم و گروهyes
Messaging or Instant Messagingارسال پیام و یا ارسال پیام IMyes
RSS Feedاستفاده از RSSyes
Social Collaboration Platformشبکه اجتماعی کاریyes
Web Conferencingکنفرانس تحت وبyes
Document Managementمدیریت مستنداتyes
Forumsفورومyes
Resource Managementمدیریت منابع
Allocate Resource by Skill Setsاختصاص منابع بر اساس مهارتهای موجودyes
User/Role Based Permissionsاختصاص سطح دسترسی بر اساس نقش و یا کاربرyes
Forecast Resource Needsتعریف پیشنیاز منابعyes
Budget and Expensesمدیریت بودجه و هزینه
Create Budgetsایجاد بودجهyes
Manage Expensesمدیریت هزینه هاno
Set Hourly Ratesتعریف هزینه ی هر ساعتyes
Track Burn Rateتعریف نرخ سوختyes
Forecast Budgetsتعریف پیشنیاز بودجهyes
Track Project Hoursمدیریت ساعات پروژهyes
Track Staff Hoursمدیریت ساعات کارمندانyes
Reportingگزارشگیری
Financial Reportsگزارشات مالیno
Custom Reportsگزارشات ویرایش شدهyes
Dashboardداشبردyes
Resource Reportsگزارشات مدیریت منابعyes
Notificationsپیام رسانی
Email Integrationیکپارچپی با ایمیلyes
Customizationویرایش
Custom Fieldsفیلدهای اطلاعاتی ویرایش شدهyes
Custom Labelsفیلدهای نمایشی ویرایش شدهyes
Software Development Kitپک نرم افزاری توسعه جهت برنامه نویسانyes
Learning and Supportآموزش و پشتیبانی
Blogوبلاگno
Brochuresبروشورno
FAQFAQyes
Forumsفوروم های آموزشی و پشتیبانیyes
Help Deskشخص پاسخ گوyes
Knowledge baseدانشنامهyes
Live chatچت به صورت زندهno
Online self serveپشتیبانی آنلاینno
Phoneپشتیبانی تلفنیno
Remote Trainingآموزش از راه دورno
Wikiویکیyes
Emailایمیلyes
Document Managementمدیریت مستندات
Access Controlsکنترل دسترسیyes
Archiving & Retentionمدیریت بازیابی و آرشیو کردنyes
Collaborationارتباط و همکاری بر روی یک مستندyes
Compliance Managementمدیریت انطباقyes
Document Assemblyمدیریت یکپارچه مستنداتyes
Document Conversionتبدیل اسناد به فرمتهای دیگرyes
Document Deliveryتحویل مستندات (تحویل گرفتن و تحویل دادن)yes
Document Indexingفهرست بندی مطالبyes
Electronic Signatureامضای الکترونیکno
Email Managementمدیریت ایمیلهاyes
Forms Managementمدیریت فرمهای سازمانyes
Full Text Searchقابلیت جستجو در تمامی متون موجودyes
OCRتبدیل دست خط به متن تایپ شده (زبان انگلیسی)yes
Print Managementمدیریت پرینت اسنادno
Version Controlکنترل نگارش و نسخ یک سندyes
Technical Featureویژگی های فنی
Modular Desighneطراحی ماژولارyes
Client Ram requiredرم مورد نیاز سیستم کاربر۲
Client CPU requiredپردازشگر مورد نیاز سیستم کاربر۲
Client Hard requiredفضای دیسک مورد نیاز سیستم کاربرOptimum free space for running OS-Browser-Office
Client OS requiredسیستم عامل مورد نیاز سیستم کاربرany
Client BW requiredپهنای باند مورد نیاز سیستم کاربر۵۲۲K
Store files in DB methodeنحوه نگهداری فایل در دیتابیسFile stream
use Offlineاستفاده آفلاین از فایلهاyes
Service HAقابلیت HA در سطح سرویسyes
Multi Lanquageامکان چند زبانه بودنyes
Server Ram requiredرم مورد نیاز سیستم سرور۲۸
Server CPU requiredپردازشگر مورد نیاز سیستم سرور۲۲
Server Hard requiredفضای دیسک مورد نیاز سیستم سرور۲۰۰
Server OS requiredسیستم عامل مورد نیاز سیستم سرورWin Srv22
Server BW requiredپهنای باند مورد نیاز سیستم سرور۲۰
Import and Export Dataقابلیت ورود و خروج گروهیyes
Intergrateting another appاتصال و یکپارچی با نرم افزارهای دیگرyes
Automatic Updateبه روز رسانی خودکارyes
Auditingرصد تمامی فعالیتهای کاربرyes
Required Remote access serverلزوم به دسترسی همیشگی به سرورno
Custum reportطراحی گزارشات توسط کاربرانyes
Faxفکسyes

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *