Create apointment شیرپوینت

ایجاد قرار ملاقات در اوتلوک توسط نینتکس Create Appointment

Create Appointment چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟ یکی از مهم ترین سیستم هایی که همواره مورد توجه سازمان ها قرار دارد سیستم جلسات است . همانطور که می دانیم شیرپوینت بطور پیش فرض نوعی از محتوا با عنوان Calendar را پیشتیبانی می کند که از آن می توان بعنوان تقویم سازمانی استفاده کرد…

تولید فایل pdf در شیرپوینت

تولید فایل PDF توسط نینتکس و معرفی سرویس Word Automation

سرویس Word Automation  از SharePoint 2010 به Service Application ها اضافه شده است. این سرویس قابلیت تبدیل یک فایل با فرمت Word به نسخه های ثابت مانند PDF را فراهم کرده است. در بسیاری از شرکتها و سامانه های تولید شده توسط شیرپوینت نیاز است تا پس ازگذر از برخی مراحل، فایل PDF تولید شود…

پاور فرم در نینتکس

استفاده از پاورفرم در نینتکس power form in nintex task

چند وقتی است دوستان و همکاران به دنبال راهکاری هستند تا از پاورفرم در نینتکس استفاده نمایند، برای اینکه بتوانید وظایف ایجاد شده توسط نینتکس را با پاورفرم طراحی نمائید، به روش زیر عمل کنید. در شکل زیر مشاهده می کنید که در اکشن Request Date از ContentType ی با نام NintexWFCType به عنوان مثال…