Event ID 2142 , 2077 , 2069 MSExchangeADTopology Exchange 2013

اکسچنجی که بی دلیل خراب شد

چند روز پیش یکی از همکاران و البته دوستان بنده در یکی از شرکتهای معتبر در تهران با من تماس گرفت اعلام کرد که بعد از مشکل برقی در UPS های اتاق سرور و قطعی برق و خاموش شدن سرورها و روشن کردن مجدد بعد از حل مشکل، دیگه اکسچنج بالا نمیاد و کار نمیکنه. شروع کردیم به بررسی مشکل و مشکل از این قرار بود:

دو اکتیو دایرکتوری مدتها بود که ریستارت نشده بود و مشکل sync با همدیگه داشتن و کسی متوجهش نشده بود. بعد از خاموش شدن، اکتیو دایرکتوری پرایمری یا همون main DC (PDC) دیگه بالا نمیاد و همکارا مجبور به برگردوندن بکاپ روز قبل میشن.

مشکل اکتیو دایرکتوری با این موضوع حل نشد و مجبور شدیم که یک DC جدید نصب و راه اندازی کنیم و عملیات seize رو انجام بدیم. که البته جزئیات زیادی این کار داره که قصد ندارم در این مقاله توضیح بدم. اما اگر دنبال نحوه انجام این کار هستید میتونید این لینک رو ملاحظه کنید. و البته این هم لینک سایت مایکروسافت  که البته خیلی کارا نیست و توصیه من همون لینک اول هست.

اما بعد از حل مشکل اکتیو دایرکتوری، همچنان مشکل سمت اکسچنج باقی بود، مشکل در ابتدا پیچیده به نظر میومد، نشونه های این مشکل به شکل این شکل هست:

  • عدم کارکرد صحیح OWA و همچنین ECP به صورت وب بیس و نمایش خطای زیر:

No Suitable Directory Servers Found in Forest COMPANY.com Site Default-First-Site-Name

  • مشاهده ی خطای زیر در زمان باز کردن exchange management shell:

The WinRM client cannot process the request. It cannot determine the content type of the HTTP response from the destination computer

  • مشاهده ی این سه Event ID 2142 , 2077 , 2069 در event viewer:

Log Name:      Application
Source:        MSExchangeADTopology
Date:          4/18/2013 11:42:39 AM
Event ID:      2142
Task Category: Topology
Level:         Error
Keywords:      Classic
User:          N/A
Computer:      SERVER2013.COMPANY
Description:
Process Microsoft.Exchange.Directory.TopologyService.exe (PID=13460) Forest COMPANY.com. Topology discovery failed, error details
No Suitable Directory Servers Found in Forest COMPANY.com Site Default-First-Site-Name..
Event Xml:
<Event xmlns=”http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event”>
<System>
<Provider Name=”MSExchangeADTopology” />
<EventID Qualifiers=”49156″>2142</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>3</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime=”2013-04-18T16:42:39.000000000Z” />
<EventRecordID>4918254</EventRecordID>
<Channel>Application</Channel>
<Computer>SERVER2013.COMPANY</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>Microsoft.Exchange.Directory.TopologyService.exe</Data>
<Data>13460</Data>
<Data>COMPANY.com</Data>
<Data>No Suitable Directory Servers Found in Forest COMPANY.com Site Default-First-Site-Name.</Data>
</EventData>
</Event>

Log Name:      Application
Source:        MSExchangeADTopology
Date:          4/18/2013 11:42:39 AM
Event ID:      2077
Task Category: Topology
Level:         Information
Keywords:      Classic
User:          N/A
Computer:      SERVER2013.COMPANY
Description:
Process Microsoft.Exchange.Directory.TopologyService.exe (PID=13460) Forest COMPANY.com. Exchange Active Directory Provider could not find any suitable domain controller servers in either the local site ‘Default-First-Site-Name’ or the following sites:
.
Event Xml:
<Event xmlns=”http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event”>
<System>
<Provider Name=”MSExchangeADTopology” />
<EventID Qualifiers=”16388″>2077</EventID>
<Level>4</Level>
<Task>3</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime=”2013-04-18T16:42:39.000000000Z” />
<EventRecordID>4938976</EventRecordID>
<Channel>Application</Channel>
<Computer>SERVER2013.COMPANY</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>Microsoft.Exchange.Directory.TopologyService.exe</Data>
<Data>13460</Data>
<Data>COMPANY.com</Data>
<Data>Default-First-Site-Name</Data>
<Data>
</Data>
</EventData>
</Event>

Log Name:      Application
Source:        MSExchangeADTopology
Date:          4/18/2013 11:42:39 AM
Event ID:      2069
Task Category: Topology
Level:         Information
Keywords:      Classic
User:          N/A
Computer:      SERVER2013.COMPANY
Description:
Process Microsoft.Exchange.Directory.TopologyService.exe (PID=13460) Forest COMPANY.com. Exchange Active Directory Provider couldn’t find any suitable Global Catalog servers in either the local site ‘Default-First-Site-Name’ or the following sites:

Event Xml:
<Event xmlns=”http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event”>
<System>
<Provider Name=”MSExchangeADTopology” />
<EventID Qualifiers=”16388″>2069</EventID>
<Level>4</Level>
<Task>3</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime=”2013-04-18T16:42:39.000000000Z” />
<EventRecordID>4938977</EventRecordID>
<Channel>Application</Channel>
<Computer>SERVER2013.COMPANY</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>Microsoft.Exchange.Directory.TopologyService.exe</Data>
<Data>13460</Data>
<Data>COMPANY.com</Data>
<Data>Default-First-Site-Name</Data>
<Data>
</Data>
</EventData>
</Event>

تقریبا همه ی افراد از این میل سرور دست کشیده بودند و نا امید به بازگشت آن به شبکه شرکت، اما با یافتن این لینک کمکی ، مشکل به سادگی و به این صورت زیر برطرف شد:

  • در دامین کنترلر و در قسمت Group policy یک پالیسی پیش فرض وجود دارد به نام  Default Domain Controllers Policy که آن را edite کردیم.
  • به مسیر زیر رفتیم

Computer configuration / Windows setting / security setting / Local policy / Manage auditing and security log

  • و در صفحه باز شده گروه های Exchange Servers و یا Exchange Enterprise Servers رو اضافه کردیم.
  • بر روی سرور دامین کنترلر کامند زیر را وارد کردیم

gpupdate /force

  • سرور اکسچنج را ریستارت کردیم
  • مشکل برطرف شد….
Event ID 2142 , 2077 , 2069

Event ID 2142 , 2077 , 2069

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *