انتقال فایل شیرینگ

چگونه فولدر شیر سازمان را به صورت بهینه بر روی زیر سایت های شیرپوینت سازمان قرار دهیم؟

انتقال فایل شیرینگ

یکی از امکانات شیرپوینت سازمانی استفاده از فضای ابری و یا یک  اشتراک یک فولدر برای افراد، گروه های کاری و دپارتمانهای مختلف سازمان می باشد که پس از ایجاد سایت های اختصاصی برای هر یک، می توانید از این امکانات ( انتقال فایل شیرینگ ) در قالب یک فضای folder share  استفاده کرد.

اگر در سازمان خود به تازگی امکانات شیرپوینت را راه اندازی کرده اید می توانید یک پروژه عمومی” استفاده از مخزن اسناد” را نیز تعریف کنید. برای این کار اگر در سازمان شما فضایی برای به اشتراک گذاری فایل ها از قبل وجود داشته است، پیشنهاد می شود، این اطلاعات را به صورت یکپارچه به بان اطلاعاتی شیرپوینت سازمان، منتقل کنید .

برای سازماندهی به انتقال این اطلاعات ، در صورتی که تعداد فایل ها و حجم آنها بسیار زیاد باشد ، زمان بسیاری توسط نیروی انسانی صرف خواهد شد. برای جلوگیری از این اتلاف وقت و انتقال اطلاعات به طور کامل می توانید از گام های زیر استفاده کنید:

Source\ImportFolderToSite\ImportFolderToSite.psm1

Import-OSCFolder -siteurl ” X:444/Y/Z/” -Library “fs” -path “F:\P\”

 در این کد:

X به معنی آدرس سایت شیرپوینت شما

Y  به معنی نام سایت کالکشن شما (اگر قرار است اطلاعات بر روی یک زیر سایت از یک سایت کالکشن کپی شود)

Z به معنی نام زیر سایت شما

P به معنی نام فولدری که در درایو F وجود دارد و قرار است منتقل شود

بعد از اجرای این دستور در widows PowerShell ISE زمانی را صبر کنید تا پیغام زیر مبنی بر انتقال صحیح اطلاعات را دریافت کنید. بعد از نمایان شدن این پیغام ،انتقال فایل شیرینگ انجام شده است.

Import ‘F:\نام فولدر\’ folder to آدرس سایت شما و مسیر فولدر successfully.


Notice: Undefined variable: tag_list in /home/pajuir/domains/sharepointhome.ir/public_html/wp-content/themes/Theme - Yekan Font/content-single.php on line 57

Notice: Undefined variable: meta_text in /home/pajuir/domains/sharepointhome.ir/public_html/wp-content/themes/Theme - Yekan Font/content-single.php on line 71

Notice: Undefined variable: category_list in /home/pajuir/domains/sharepointhome.ir/public_html/wp-content/themes/Theme - Yekan Font/content-single.php on line 73

Notice: Undefined variable: tag_list in /home/pajuir/domains/sharepointhome.ir/public_html/wp-content/themes/Theme - Yekan Font/content-single.php on line 75

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.