توپولوژی های استقرار برای ویژگی های SQL Server BI در شیرپوینت

در این مبحث، توپولوژی های مشترک  برای نصب ویژگی های SQL Server Business Intelligence در شیرپوینت ، که سرویس های گزارش دهی و پاورپیوت شیرپوینت ۲۰۱۳ را در محیط شیرپوینت ۲۰۱۳ توصیف می کند.

نمونه توپولوژی های استقرار شیرپوینت ۲۰۱۳

گزینه تنظیمات SQL Server Power Pivot برای SharePoint هیچ وابستگی در SharePoint ندارد. از مدل شئ گرا یا رابط های شیرپوینت برای پشتیبانی از یکپارچگی استفاده نمی کند. بنابراین، خدمات تجزیه و تحلیل (Analysis Services) در هر کامپیوتر با ویندوز سرور ۲۰۰۸ آر۲ و یا نسخه های بعدی، می تواند نصب شود. این می تواند یک سرور برنامه در فارم شیرپوینت باشد، اما لازم نیست. یکی از مراحل پیکربندی به Excel Services در سرور در حال اجرا خدمات تجزیه و تحلیل  اشاره دارد. برای متعادل سازی بار و تحمل خطا، توصیه می شود سرورهای تجزیه و تحلیل چندگانه در حال اجرا در SharePoint mode را نصب و ثبت کنید.

Reporting Services SharePoint mode نیاز به سرور شیرپوینت ۲۰۱۳ دارد و از معماری سرویس SharePoint Service Application استفاده می کند.

 بخش های زیر، توپولوژی های استقرار عادی را نشان می دهد:

Power Pivot برای شیرپوینت ۲۰۱۳ و استقرار سه سرور Reporting Services

در تصویر زیر سه سرور، سرور پایگاه داده SQL Server، سرور سرویس تحلیل در حال اجرا در حالت شیرپوینت و سرور شیرپوینت، هر یک در سرور جداگانه اجرا می شود. پیکربندی Power Pivot برای شیرپوینت ۲۰۱۳ (spPowerPivot.msi) باید در سرور SharePoint اجرا شود.

01-server
 1. نرم افزار  Excel Service. Service application به عنوان بخشی از نصب شیرپوینت ایجاد شده است.
 2. نرم افزار .Power Pivot Service نام پیش فرض Default Power Pivot Service Application است.
 3. Reporting Services service application.
 4. افزونه سرویس های گزارش برای SharePoint را از SQL Server 2016 installation media یا بسته  SQL Server 2016 feature نصب کنید.
 5. اجرای msi برای نصب data providers فراهم کنندگان داده، ابزار پیکربندی پاور پیوت، گالری پاور پیوت، و برنامه ریزی برای به روز رسانی داده ها.
 6. سرور خدمات تجزیه و تحلیل در حالت شیرپوینت. برای استفاده از این سرور، تنظیمات Excel Services Data Model اکسل را پیکربندی کنید.
 7. محتوا، پیکربندی و پایگاه داده های برنامه سرویس شیرپوینت.

استقرار Power Pivot برای شیرپوینت ۲۰۱۳ در تک سرور

استقرار یک سرور یکپارچه برای اهداف آزمایشی مفید است، اما برای راه اندازی های عملیاتی توصیه نمی شود.

نمودار زیر اجزاء مربوط به استقرار سرویس تحلیل خدمات تک سرور را نشان می دهد.

02-single server

۱- نرم افزار Excel Service Application . Service application به عنوان بخشی از نصب شیرپوینت ایجاد شده است.

۲- نرم افزار . Power Pivot Service  نام پیش فرض Default Power Pivot Service Application است.

۳- محتوا، پیکربندی و برنامه خدمات پایگاه داده های شیرپوینت.

۴- یک سرور خدمات تجزیه و تحلیل در حالت شیرپوینت. برای استفاده از این سرور، تنظیمات Excel Services Application Data Model  را پیکربندی کنید.

استقرار Power Pivot برای شیرپوینت ۲۰۱۳ دو سرور

در تصویر زیر دو سرور، سرور پایگاه داده SQL Server و سرور خدمات تجزیه و تحلیل در حالت شیرپوینت در سرور جداگانه از سرور شیرپوینت اجرا می شود. برای شیرپوینت ۲۰۱۳، بسته ی نصب Microsoft SQL Server 2016 Power Pivot  (spPowerPivot.msi) در سرور شیرپوینت نصب شده است.

 Power Pivot برای شیرپوینت ۲۰۱۳، SharePoint Server 2013 را برای افزودن پردازش تازه سازی داده ها در سرور ، فراهم کنندگان داده ها، گالری Power Pivot و پشتیبانی مدیریت برای ورک بوک Power Pivot و  ورک بوک اکسل با مدل های پیشرفته داده گسترش می دهد.

بسته نصب به عنوان بخشی از بسته SQL Server 2016 feature در دسترس است. بسته ویژگی را می توانید از مرکز دانلود Microsoft دانلود کنید.  Microsoft SQL Server 2014 Power Pivot for Microsoft SharePoint

server-03

۱- نرم افزار Excel Service Application . Service application به عنوان بخشی از نصب شیرپوینت ایجاد شده است.

۲- نرم افزار . Power Pivot Service  نام پیش فرض Default Power Pivot Service Application است.

۳- SpPowerPivot.msi را اجرا کنید تا فراهم کنندگان داده، ابزار پیکربندی پاور پیوت، گالری پاور پیوت و همچنین تنظیم مجدد داده ها را انجام دهید.

۴- یک سرور خدمات تجزیه و تحلیل در حالت شیرپوینت. برای استفاده از این سرور، تنظیمات Excel Services Application Data Model را پیکربندی کنید.

۵- محتوا، پیکربندی و برنامه خدمات پایگاه داده های شیرپوینت.

استقرار Power Pivot برای شیرپوینت ۲۰۱۳ سه سرور

در تصویر زیر سه سرور، سرور پایگاه داده SQL Server، سرویس تحلیل خدمات در حال اجرا در حالت شیرپوینت و شیرپوینت، هر یک در سرور جداگانه اجرا می شود. بسته نصب Power Pivot برای SharePoint2013  (spPowerPivot.msi) باید بر روی سرور SharePoint نصب شود.

server-04

۱- نرم افزار Excel Service Application . Service application به عنوان بخشی از نصب شیرپوینت ایجاد شده است.

۲- نرم افزار . Power Pivot Service  نام پیش فرض Default Power Pivot Service Application است.

۳-SpPowerPivot.msi  را اجرا کنید تا فراهم کننده داده، ابزار پیکربندی پاور پیوت، گالری پاور پیوت و همچنین تنظیم مجدد داده ها را انجام دهید.

۴- یک سرور خدمات تجزیه و تحلیل در حالت شیرپوینت. برای استفاده از این سرور، تنظیمات Excel Services Application Data Model را پیکربندی کنید.

۵- محتوا، پیکربندی و برنامه خدمات پایگاه داده های شیرپوینت.

استقرار Pivot Power برای شیرپوینت ۲۰۱۳ و سرور یکپارچه Reporting Services

استقرار یک سرور یکپارچه برای اهداف آزمایشی مفید است، اما برای راه اندازی های عملیاتی توصیه نمی شود.

 1. نرم افزار Excel Service Application . Service application به عنوان بخشی از نصب شیرپوینت ایجاد شده است.
 2. نرم افزار . Power Pivot Service نام پیش فرض Default Power Pivot Service Application است.
 3. Reporting Services service application.
 4. افزونه سرویس های گزارش برای SharePoint را از SQL Server 2016 installation media یا بسته  SQL Server 2016 feature نصب کنید.
 5. محتوا، پیکربندی و برنامه خدمات پایگاه داده های شیرپوینت.
 6. یک سرور خدمات تجزیه و تحلیل در حالت شیرپوینت. برای استفاده از این سرور، تنظیمات Excel Services Application Data Model را پیکربندی کنید.

استقرار Power Pivot برای شیرپوینت ۲۰۱۳ و Reporting Services دو سرور

در تصویر زیر دو سرور، سرور پایگاه داده SQL Server و سرور تجزیه و تحلیل در حال اجرا در حالت شیرپوینت در سرور جداگانه از شیرپوینت اجرا می شود. بسته نصب Power Pivot برای SharePoint 2013  ، (spPowerPivot.msi) باید در سرور SharePoint اجرا شود.

server-06
 1. نرم افزار Excel Service Application . Service application به عنوان بخشی از نصب شیرپوینت ایجاد شده است.
 2. نرم افزار . Power Pivot Service نام پیش فرض Default Power Pivot Service Application است.
 3. Reporting Services service application.
 4. افزونه سرویس های گزارش برای SharePoint را از SQL Server 2016 installation media یا بسته  SQL Server 2016 feature نصب کنید.   
 5. SpPowerPivot.msi  را اجرا کنید تا فراهم کنندگان داده، ابزار پیکربندی پاور پیوت، گالری پاور پیوت و همچنین تنظیم مجدد داده ها را انجام دهید.
 6. یک سرور خدمات تجزیه و تحلیل در حالت شیرپوینت. برای استفاده از این سرور، تنظیمات Excel Services Application Data Model را پیکربندی کنید.
 7. محتوا، پیکربندی و برنامه خدمات پایگاه داده های شیرپوینت.

Notice: Undefined variable: tag_list in /home/pajuir/domains/sharepointhome.ir/public_html/wp-content/themes/Theme - Yekan Font/content-single.php on line 57

Notice: Undefined variable: meta_text in /home/pajuir/domains/sharepointhome.ir/public_html/wp-content/themes/Theme - Yekan Font/content-single.php on line 71

Notice: Undefined variable: category_list in /home/pajuir/domains/sharepointhome.ir/public_html/wp-content/themes/Theme - Yekan Font/content-single.php on line 73

Notice: Undefined variable: tag_list in /home/pajuir/domains/sharepointhome.ir/public_html/wp-content/themes/Theme - Yekan Font/content-single.php on line 75

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.